logo's

Welkom bij LCHW

Het Logopedisten Collectief Hoeksche Waard (LCHW) is een samenwerkings-verband tussen vrijgevestigde logopediepraktijken in de Hoeksche Waard. Het LCHW biedt een dekkend netwerk voor logopedische zorg in de Hoeksche Waard. In het samenwerkingsverband zijn verschillende specialisaties vertegenwoordigd en onderling wordt zonodig doorverwezen, afhankelijk van deskundigheidsgebied en/of bereikbaarheid.

We bieden zorg op maat vanuit een groot aanbod van kennis, middelen en materiaal. Daarnaast richt onze samen-werking zich op kwaliteitsbevordering, het gezamenlijk organiseren van PR-activiteiten en het uitvoeren van de logopedische screening in groep 2 van de basisschool. Hierbij zijn de scholen zo verdeeld dat de logopedist geen scholen screent in de buurt van haar eigen praktijk om belangenverstrengeling te voorkomen.

De logopedisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en verbonden aan kwaliteitskringen.

logo's


Wat doet een Logopedist

De logopedist houdt zich bezig met alle aspecten
van de verbale communicatie. Hij/zij behandelt stoornissen
van mond functies, adem en stem, spraak, taal en gehoor.
Deze stoornissen kunnen van organische, functionele of
neurologische aard zijn. De logopedist doet onderzoek,
adviseert,geeft voorlichting, werkt preventief en
instrueert en begeleidt partners, familieleden en
verzorgers van cliënten.De logopedist biedt hulp bij
onder andere:
__ Stoornissen van adem en stem
• Onvoldoende adembeheersing
• Heesheid, stemverlies of keelklachten
door verkeerd stemgebruik, na ziekte
of na operatieve ingrepen
• Hyperventilatie

Stoornissen van mondfuncties
• Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
• Slikproblemen of verslikken
• Kauwproblemen
• Mondademen of duimzuigen

Stoornissen van de spraak
• Onduidelijk of nasaal spreken
• Het niet of niet goed uitspreken van klanken
• Stotteren

Stoornissen in de taal
• Vertraagde taalontwikkeling
• Onvoldoende taalbegrip en taalgebruik
• Taalverlies, bijvoorbeeld na een
hersenbloeding

Stoornissen in het horen
• Verminderde klankwaarneming
• Stoornissen in de auditieve vaardigheden
• Slechthorendheid
• Doofheid