Welkom

Het Logopedisten Collectief Hoeksche Waard (LCHW) is een samenwerkings-verband tussen vrijgevestigde logopediepraktijken in de Hoeksche Waard. Het LCHW biedt een dekkend netwerk voor logopedische zorg in de Hoeksche Waard. In het samenwerkingsverband zijn verschillende specialisaties vertegenwoordigd en onderling wordt zonodig doorverwezen, afhankelijk van deskundigheidsgebied en/of bereikbaarheid.

We bieden zorg op maat vanuit een groot aanbod van kennis, middelen en materiaal. Daarnaast richt onze samen-werking zich op kwaliteitsbevordering, het gezamenlijk organiseren van PR-activiteiten en het uitvoeren van de logopedische screening in groep 2 van de basisschool. Hierbij zijn de scholen zo verdeeld dat de logopedist geen scholen screent in de buurt van haar eigen praktijk om belangenverstrengeling te voorkomen.

De logopedisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en verbonden aan kwaliteitskringen.

logo's