Welkom bij Logopedisten Collectief Hoeksche Waard

Het Logopedisten Collectief Hoeksche Waard (LCHW) is een samenwerkingsverband tussen vrijgevestigde logopediepraktijken in de Hoeksche Waard. Het LCHW biedt een dekkend netwerk voor logopedische zorg in de Hoeksche Waard. In het samenwerkingsverband zijn verschillende specialisaties vertegenwoordigd en onderling wordt zo nodig doorverwezen, afhankelijk van deskundigheidsgebied en/of bereikbaarheid.

We bieden zorg op maat vanuit een groot aanbod van kennis, middelen en materiaal. Daarnaast richt onze samenwerking zich op kwaliteitsbevordering, het gezamenlijk organiseren van PR-activiteiten en het uitvoeren van de logopedische screening in groep 2 van de basisschool. Hierbij zijn de scholen zo verdeeld dat de logopedist geen scholen screent in de buurt van haar eigen praktijk om belangenverstrengeling te voorkomen.

De logopedisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en verbonden aan kwaliteitskringen.

logo

Wat doet een Logopedist

De logopedist houdt zich bezig met alle aspecten van de verbale communicatie. Hij/zij behandelt stoornissen van mond functies, adem en stem, spraak, taal en gehoor. Deze stoornissen kunnen van organische, functionele of neurologische aard zijn. De logopedist doet onderzoek, adviseert, geeft voorlichting, werkt preventief en instrueert en begeleidt partners, familieleden en verzorgers van cliënten.De logopedist biedt hulp bij onder andere:

Stoornissen van adem en stem
• Onvoldoende adembeheersing
• Heesheid, stemverlies of keelklachten door verkeerd
stemgebruik, na ziekte of na operatieve ingrepen
• HyperventilatieStoornissen van mondfuncties
• Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
• Slikproblemen of verslikken
• Kauwproblemen
• Mondademen of duimzuigen
 
Stoornissen van de spraak
• Onduidelijk of nasaal spreken
• Het niet of niet goed uitspreken van klanken
• Stotteren
Stoornissen in de taal
• Vertraagde taalontwikkeling
• Onvoldoende taalbegrip en taalgebruik
• Taalverlies, bijvoorbeeld na een hersenbloeding
 
Stoornissen in het horen
• Verminderde klankwaarneming
• Stoornissen in de auditieve vaardigheden
• Slechthorendheid
• Doofheid
logo's